top of page
  • vtprostirvn

ВІДПУСТКА ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ПІСЛЯ ПОРАНЕННЯ АБО ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ


Військовослужбовці можуть перебувати у відпустці для лікування після поранення або ж у зв'язку з хворобою за рішенням військово-лікарської комісії. Однак, важливо звертати увагу на правила оформлення документів та норми законодавства, які регулюють такі випадки.


Що каже законодавство?

Законодавством передбачено, що відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) надається військовослужбовцю командиром військової частини (закладу, установи), де він проходить службу, на підставі постанови ВЛК (абз.1 п.6.14 Положення №402).

Під час вибуття військовослужбовця у відпустку для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустку для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) довідка ВЛК (маємо на увазі рішення/постанова військово-лікарської комісії, яка оформлена у вигляді свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії) видається йому на руки – абз. 2 п.6.14 Положення №402.

 

Простіше кажучи, військовослужбовцю надається відпустка командиром в/ч і видається йому в оригіналі довідка/свідоцтво ВЛК.

 

Згадуємо РЕКОМЕНДАЦІЇ — військовослужбовець повинен контролювати оформлення і зберігати всі документи щодо його лікування.


Строки перебування?

Щодо строків перебування військовослужбовцями у відпустці для лікування після поранення або відпустці для лікування у зв’язку з хворобою зазначимо, що законодавством передбачено на підставі постанови ВЛК відпустка для лікування у зв’язку з хворобою надається військовослужбовцям на 30 календарних днів, а за медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування - на 45 або 60 календарних днів.

За наявності медичних показань відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) продовжується ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів (абз.1. п. 6.12. Положення №402).


Куди звертатись тим, хто вже у відпустці?

І так, розглянемо питання: КУДИ звертатись військовослужбовцю, ЯКИЙ вже ПЕРЕБУВАЄ у відпустці для лікування після поранення або відпустці для лікування у зв’язку з хворобою за рішенням ВЛК і потребує її продовження.

Абзацом 3 пункту 6.14 Положення №402 визначено, що після закінчення відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовці (крім курсантів ВВНЗ) за рішенням керівників ТЦК та СП можуть пройти повторний медичний огляд за місцем проведення відпустки для визначення придатності їх до військової служби або для вирішення питання про потребу у наданні відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва).


Тому, військовослужбовцю, перебуваючи у відпустці для лікування після поранення або відпустці для лікування у зв’язку з хворобою за рішенням ВЛК і потребуючи її продовження, НЕОБХІДНО виконати НАСТУПНІ ДІЇ, заздалегідь до завершення відпустки /лікування:

Якщо військовослужбовець перебуває у ЗОЗ на лікуванні після медичного огляду начальником (керівником) відділення або профільним головним (провідним) фахівцем закладу охорони здоров’я (установи), у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні (направлення документів згідно з Порядком №901):

1.     Написати рапорт на ім’я командира військової частини про прохання клопотати щодо потреби у  продовженні відпустки.


2.     До рапорту додати медичні документи, які підтверджують початок, розвиток захворювання або одержання травми (поранення, контузії, каліцтва):

-      медична книжка;

-      медичні карти стаціонарного (амбулаторного) хворого або витяги з них;

-      довідки із закладів охорони здоров’я;

-      свідоцтва про хворобу;

-      витяг із книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення по медичну допомогу;

-      медичні документи щодо стану здоров’я, дані з яких будуть враховуватись лікарями під час формування постанов ВЛК;

-      відпускний квиток для відміток.


3.  Направити на військову частину та/або ТЦК та СП через засоби електронного документообігу або в паперовому вигляді. У разі відправки засобами електронного документообігу, уточнити в особи, яка здійснювала відправку документів, дату і час відправки.


4.  Отримати рішення про продовження (потребу) відпустки, а також відпускний квиток з відмітками про продовження відпустки. Тому військовослужбовцю, перебуваючи у відпустці для лікування після поранення або відпустці для лікування у зв’язку з хворобою за рішенням ВЛК і потребуючи її продовження, НЕОБХІДНО виконати НАСТУПНІ ДІЇ, заздалегідь до завершення відпустки /лікування.


Якщо військовослужбовець перебуває у ЗОЗ на лікуванні після медичного огляду начальником (керівником) відділення або профільним головним (провідним) фахівцем закладу охорони здоров’я (установи), у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні (направлення документів згідно з Порядком №901):

1.     Написати рапорт на ім’я командира військової частини про прохання клопотати щодо потреби у  продовженні відпустки.

2.     До рапорту додати медичні документи, які підтверджують початок, розвиток захворювання або одержання травми (поранення, контузії, каліцтва):

-      медична книжка;

-      медичні карти стаціонарного (амбулаторного) хворого або витяги з них;

-      довідки із закладів охорони здоров’я;

-      свідоцтва про хворобу;

-      витяг із книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення по медичну допомогу;

-      медичні документи щодо стану здоров’я, дані з яких будуть враховуватись лікарями під час формування постанов ВЛК;

-      відпускний квиток для відміток.

3.  Направити на військову частину та/або ТЦК та СП через засоби електронного документообігу або в паперовому вигляді. У разі відправки засобами електронного документообігу, уточнити в особи, яка здійснювала відправку документів, дату і час відправки.

4.  Отримати рішення про продовження (потребу) відпустки, а також відпускний квиток з відмітками про продовження відпустки.


Якщо військовослужбовець перебуває у відпустці для лікування після поранення або відпустці для лікування у зв’язку з хворобою після лікування в ЗОЗ:


1.          Через ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ:

  • Подати рапорт на ім’я безпосереднього командира щодо клопотання потреби продовження відпустки з медичними документами та проханням отримати направлення для проходження повторного ВЛК.

  • Отримати направлення від ТЦК та СП на проходження повторного ВЛК та пройти його.

  • Подати рапорт на ім’я безпосереднього командира щодо завершення проходження медичного огляду з додатком рішення ВЛК.

  • Отримати рішення про продовження (потребу) відпустки, а також відпускний квиток з відмітками про продовження відпустки.

 

2.    Через ТЦК та СП:

●     Звернутися (прибути особисто або направити поштою) до ТЦК та СП, яким призивався військовослужбовець або ТЦК та СП найближче за місцем перебування військовослужбовця.

●  Направити рапорт на ім’я безпосереднього командира щодо потреби продовження відпустки з вищезазначеними медичними документами та необхідності отримання направлення для проходження повторного ВЛК.

●      Отримати направлення від ТЦК та СП на проходження повторного ВЛК та пройти його.

●   Подати рапорт на ім’я безпосереднього командира щодо завершення проходження медичного огляду з додатком рішення ВЛК.

●     Отримати рішення про продовження (потребу) відпустки, а також відпускний квиток з відмітками про продовження відпустки

 

Якщо військовослужбовець перебуває у відпустці для лікування після поранення або відпустці для лікування у зв’язку з хворобою після лікування в ЗОЗ і потребує СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ:

●       Звернутися до органів управління Служби правопорядку (ВСП) або до ТЦК та СП для отримання НАПРАВЛЕННЯ НА СТАЦІОНАРНЕ ЛІКУВАННЯ.

●        Подати рапорт на ім’я безпосереднього начальника в/ч щодо потреби направлення на стаціонарне лікування з зазначенням де саме у військовослужбовця є можливість отримати таке направлення –  ВСП або ТЦК та СП.

●         Отримати направлення та прибути до вказаного місця ЗОЗ на лікування.

●     Перед завершенням лікування військовослужбовець проходить медичний огляд за направленням/рішенням начальника (керівника) відділення або профільного головного (провідного) фахівця ЗОЗ, в якому перебуває на лікуванні для вирішення потреби у відпустці (її продовження) або встановлення ступеня придатності до військової служби (п.6.4  та п.6.5. Статуту внутрішньої служби ЗСУ)

●        Після проходження медичного огляду (ВЛК) перед завершенням лікування надіслати за запитом до начальника (керівника) ЗОЗ РАПОРТ на ім’я безпосереднього начальника військової частини про клопотання/прохання щодо продовження відпустки для лікування після поранення/відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або звільнення з лав ЗСУ в зв’язку з непридатністю до військової служби.


Придатність чи непридатність до військової служби?

 

Абзацом 2 пункту 6.12. Положення №402 передбачено наступне: якщо після продовження відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов’язків, то він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

Але також важливо зазначити, що не пізніше закінчення строку безперервного перебування на лікуванні (не більше 12 місяців) у закладах охорони здоров’я (установах), у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою та/або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовці підлягають медичному огляду ВЛК з метою визначення придатності до військової служби. (абзац 1 пункту 6.13. Положення №402).


Якою є процедура подання документів?


Процедура подання документів військовослужбовцем:

●      РАПОРТ на ім’я безпосереднього командира військової частини про звільнення з лав ЗСУ на підставі рішення ВЛК (свідоцтво про хворобу).

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ: у рапорті зазначити, до якого ТЦК та СП направити особову справу після звільнення з військової служби. 

●      медична книжка;

●      медичні карти стаціонарного (амбулаторного) хворого або витяги з них;

●      довідки із закладів охорони здоров’я;

●      свідоцтва про хворобу;

●    витяг із книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення по медичну допомогу.

 

Через ЗОЗ, у разі перебуванні на лікуванні в ЗОЗ.

Через ТЦК та СП, яким призивався військовослужбовець або ТЦК та СП (найближче за місцем перебування військовослужбовця).

Через військову частинку, в якій проходить військову службу.

 

У разі труднощів, спірних моментів або для уточнень, радимо звертатись до нашої юридичної команди. Проконсультуємо, допоможемо оформити документи, фахово підтримаємо!  

 

Comments


bottom of page